Čtení -  zaměřujeme se na zlepšování techniky čtení a jeho správnost

Vážení rodiče, doma při čtení si všímejte, zda Vaše dítě nedělá některou z následujících chyb. Je dobré chybám předcházet co nejdříve a nenechat děti ,,naučit se " číst špatnou technikou a později ji zdlouhavě odbourávat.

Správnost čtení určitě všichni poznáte - chyby správnosti: záměna písmen, vynechávání, přidávání, přehazování hlásek či slabik. Zde pomůže navrátit se k postřehování písmenek a slabik ( ukazujeme karty a dítě rychle čte z karty písmena či slabiky)

Chybný způsob čtení však může být pro někoho obtížné rozeznat - jedná se především o dvojité čtení ( dítě si nejprve slovo přečte v duchu nebo nahláskuje v duchu a poté nahlas přečte - toto je vhodné zastavit co nejdříve  a naučit dítě číst rovnou po slabikách bez ohledu na rychlost čtení. Rychlost čtení v tuto chvíli není ještě tak důležitá.)  - hláskování nespojené ( l - e - s )

                                                       -hláskování spojené s následným přečtením celého slova ( l-e-s - les)

                                                         - hláskování slabik s následným přečtením celého slova 

                                                       - slabikování spojené s následným přečtením ( já - sá  - jásá)

                                                        - opakování slabiky ( má - mává)- v tomto případě zakrýváme první slabiku -  co už  je přečteno

- Stačí číst méně slov a vět, ale trvat na jeho správném přečtení. Pokud dítě stále předčítává v duchu ( tzv. dvojité čtení) - můžete doma použít záložku jako zakrývátko. Při čtení mu zakryjete to, co ještě nemá číst a postupně odkrývejte text.

 POkud se nyní budete doma čtení s dítětem věnovat, o to dříve se při čtení ,,osamostatní" a předejdete také budoucím problémům, které může špatná technika čtení přinést ( rychlost čtení ve vyšším ročníku). Nepodceňujte čtení doma, není možné při 40 minutách nechat číst všechny děti tak dlouho, jak by potřebovaly k pořádnému nácviku čtení ( stačí si čas propočítat). Proto je pro děti nyní velmi důležité, aby doma každý den četly a vy je při čtení provázeli a pomáhali jim. Můžete zkusit číst chvilku nahlas společně i s dítětem - tím je také navedete na správné čtení, budou vás napodobovat.

Při čtení dětí buďte trpěliví, ať se dětem čtení nezoškliví. Nezlobte se na ně, pokud chybují. Vše potřebuje svůj čas.

Pokud už je Vaše dítě čtenář a touží po samostatném čtení, klidně mu to dopřejte. Ale každý den si nechejte kousek přečíst nahlas, abyste byli přesvědčeni o správné technice, intonaci. Zkoušejte také porozumění textu.

POkud jste dočetli až sem, máte můj obdiv! :-) 

Učivo

Začneme psát diktáty písmen a slabik. Doporučuji trénovat i doma :-).

Každý den trénujte čtení ve Slabikáři. Vždy pročtěte stránku, na které aktuálně pracujeme a potvrďte čtení podpisem.

K počítání je vhodné používat počitadlo a znázornovat ( lze využít i knoflíky či jiné drobné předměty).  POkud má žák domácípočetní úkol, může pracovat s pomůckou - počitadlem.

Trénujte pravolevou orientaci a pojmy napravo od a nalevo od. Některé děti v tomto dost zmatkují. Pokud se dětem strany pletou, je dobré pravou ruku označit ( puntíkem, náramkem apod.).

Pomůcky

 -Volné listy, na kterých žáci aktuálně pracují, si mohou zakládat do velké folie, vypracované potom ukládáme do šanonu. Tyto listy musí děti do školy vždy nosit, nenechávejte je doma.

- Vždy ořezané tužky č. 2, pastelky. 


Důležité informace

- Nepřítomnost žáka omlouvejte neprodleně ( nejpozději však do 3 kalendářních dnů) na telefonním čísle do sborovny 1. stupně. Využít můžete i můj email. 

-Prosím, abyste email využívali pouze k omluvě žáka nebo k získání rychlé informace. Není možné emailem řešit problémy. K tomu si, prosím, domluvte schůzku a ve stručnosti popište, čeho se věc týká. V klidu se pak pokusíme vše vyřešit.

- Postupně budu žáčky přesazovat. Důležité je mít na práci ve škole potřebný klid. Ohled beru na zrakové a zdravotní potíže.