Důležité informace

- Nepřítomnost žáka omlouvejte neprodleně ( nejpozději však do 3 kalendářních dnů) na telefonním čísle do sborovny 1. stupně. Využít můžete i můj email.