Učivo

Každý den trénujte čtení písmen a slabik.

K počítání je vhodné používat počitadlo a znázornovat ( lze využít i knoflíky či jiné drobné předměty).  POkud má žák početní úkol, může pracovat s pomůckou - počitadlem.

Trénujte pravolevou orientaci a pojmy napravo od a nalevo od. Některé děti v tomto dost zmatkují. Pokud se dětem strany pletou, je dobré pravou ruku označit ( puntíkem, náramkem apod.).

Pomůcky

 -Volné listy, na kterých žáci aktuálně pracují, si mohou zakládat do velké folie, vypracované potom ukládáme do šanonu. Tyto listy musí děti do školy vždy nosit, nenechávejte je doma.

- Vždy ořezané tužky č. 2, pastelky. 


Důležité informace

- Nepřítomnost žáka omlouvejte neprodleně ( nejpozději však do 3 kalendářních dnů) na telefonním čísle do sborovny 1. stupně. Využít můžete i můj email. 

-Prosím, abyste email využívali pouze k omluvě žáka nebo k získání rychlé informace. Není možné emailem řešit problémy. K tomu si, prosím, domluvte schůzku a ve stručnosti popište, čeho se věc týká. V klidu se pak pokusíme vše vyřešit.

- Postupně budu žáčky přesazovat. Důležité je mít na práci ve škole potřebný klid. Ohled beru na zrakové a zdravotní potíže.