ŽA - str. 46 , analýza slov - poznávání posledního písmenka ve slově

Prvouka -str. 14

Písanka - str. se slabikami le, lu atd. ( následující stránka )

MA - vyvození odčítání, názorné příklady ( doma využijte knoflíky, koruny, bonbony, sfoukávání svíček

apod.)