Psaní

Pokud se dětem pletou psací písmenka, zde je možnost si je připomenout i vizuálně, rozklikněte vybrané písmenko   psací písmena

Jak správně psát 

Čtení

Slabiky na T

Čteme slova   zvuková kontrola

Doplň slovo do věty podle obrázku

Skvělé stránky   - velmi doporučuji, okamžité hodnocení

Počet slabik ve slově - dítě čte podle obrázků, čtenáři přečtou

Abeceda s Michalem 

Prvouka

Zima - vhodné 1. a 3. cvičení, vyberte na liště nahoře